Máriakéménd Község oldala - Ünnepi szokások
Ünnepi szokások

ÜNNEPEKHEZ KÖTŐDŐ SZOKÁSOK

Újév
A gyerekek házról házra járva kívántak házáldó énekkel és versekkel minden jót a családnak.

Farsang
A minden évben megrendezett farsangi bál elsősorban a fiatalok számára jelentett nagy örömet. Ezt, mint minden más bált is, a fúvószenekar játéka tette színessé. A szülők a terem két oldalán ültek, figyelemmel kisérve gyermekük szórakozását.

Nagycsütörtök
Reggel 9 órakor "a harangok Rómába mentek." Ha délben mégis harangoztak, a boltosnak minden édességet az utcára kellett szórnia, amelyet a gyerekek összegyűjthettek.

Nagypéntek
E napon nem volt szabad tűzet gyújtani és szigorú böjtöt kellett tartani. A ministránsok 24 órán át virrasztottak a szent sir mellett.

Nagyszombat
Este "visszatértek a harangok." A szentmise után ünnepi körmenet következett.

Húsvétvasárnap
A húsvéti tojásokat pénzdarabbal törték fel.

Húsvéthétfő - "Emmausz"
Sokan meglátogatták e napon a szomszédos településeken élő rokonaikat (más szóval Emmauszba mentek). Este bált rendeztek.

Május elseje
A fiatal férfiak szalagokkal feldíszített májusfát állítottak a lányoknak.

Pünkösd
Vasárnap este a fiatalok bált rendeztek. Hétfő délután történt a májusfa kidöntése, ezt az ún. májusfatánc követte.

"Wendlini" - Október 20.
A közelben fekvő Németbólyban rendezett éves vásár napja volt ez, melyet a falu egész népe meglátogatott.

Martin napi búcsú - November 11.
A máriakéméndi templom búcsúja négy napon át zajló ünnep volt.

Karácsony
Szenteste egy gyermekekből álló "betlehemes" házról házra járva adta elő műsorát : a fehér ruhába öltözött "élő" kis Jézus megajándékozta a családok gyermektagjait.

Parasztlakodalom
Ez az esemény szinte a falu minden lakosát aktivizálta. Az ünnepség kerek három napig tartott, az esküvő a második napon zajlott. A menyasszony ruhája fekete színű volt.

Az egyházi Mária-ünnepek
Mivel Máriakéménd búcsújáró hely és Mária-kegytemplommal rendelkezik, ezek az ünnepek jelentős szerepet foglaltak el az itt lakók életében.

Március 25 - Gyümölcsoltó Boldogasszony
E napon látogattak Máriakéméndre az év során az első zarándokok.

Július 2 - Sarlósboldogasszony
Megfigyelések szerint ezen az ünnepnapon gyakori volt a nagy, erős vihar.

Augusztus 15 - Mária mennybemenetele
Ez volt az évben a legnagyobb búcsú, sok zarándok látogatott ekkor a kegytemplomhoz, ahol ünnepi misét tartottak. E napon vásárt, este pedig búcsúbált rendeztek.

Szeptember 8. - Mária születése
Az ún. kisbúcsúja volt ez, kevesebb résztvevővel, de ugyanannyi rendezvénnyel, mint augusztus 15-én.

December 8. - A szeplőtelen fogantatás
Az ünnepi mise ezen a Mária-ünnepen sem maradhatott el.