Máriakéménd Község oldala - Márton Templom
Márton Templom

Márton Templom

A Máriakéméndre érkező német telepesek az 1720-as évek elején a régi hazájukból magukkal hozták Szent Márton képét. Ezt ereklyeként minden évben más-más család őrizte. 1730-ban elkészült az első fakápolna, melynek oltárára elhelyezték a megőrzött képet. Ez a kápolna villámcsapás következtében 1746-ban leégett. Helyén még ebben ez évben elkezdték építeni kőből az új templomot, mely 1749-ben készült el, akkor még torony nélkül. Szent Márton tiszteletére szentelték fel 1749. november 11-én, kedden, Márton napján. Mellé plébánia is épült, de a plébános a kegytemplom mellett lakott. Így a plébánia épületéből először katonatiszti szálláshely, majd 1770-től iskola lett.

A templomhoz a torony és a sekrestye 1793-ban épült. Tornyában eredetileg 3 harang volt, kívül pedig óra is volt rajta. A déli oldalon is volt bejárata a templomnak, ezt az 1970-es években befalazták. Bár 1879-ben a templomot javították, de az 1910-es évekre igen rossz állapotba került. Veszélyessége miatt egy időre be is zárták. Tervbe vette a falu a lebontását és egy új helyen egy modern templom építését. Határozatot is hoztak erről, és az építkezésre megszavaztak 75.000 koronát. Az első világháború húzta keresztbe ezt a tervet, így az végül nem valósult meg. A háború után csak annyira tellett, hogy kijavították a templom hibáit. Ha ez megvalósult volna, ma nem állna itt a 18. századi Szent Márton templom, mely köveiben őrzi az egykori lakók ősi történetét.

A templom helyreállítása 1926 őszén kezdődött meg. Ekkor kijavították a tetőt, cementlapokat raktak le és kifestették az épületet. Egy új, nagyobb sekrestye is épült hozzá. A felújított templom szentelése 1927. január 15-én volt. Az ünnepségre a környékbeli falvakból is sokan eljöttek. A templomszentelésen részt vett dr. Fischer Miklós járási főszolgabíró is, valamint a leventék felvonulása, koszorúzása, és a beszédek tették felejthetetlenné ezt a napot.

Mivel a harangokat az I. világháború alatt elvitték, 1929-ben a plébános újak beszerzésére adakozást hirdetett meg. Horváth József vállalta, hogy a kisebb harangot saját költségén fogja megcsináltatni. A nagyobbra 197 ház ígért támogatást. Szeptemberre elkészültek a harangok, Virág Ferenc pécsi püspök felszentelte azokat, így most 2 harang van a toronyban.

Mivel a templom kicsinek bizonyult, 1940-ben az északi oldalához egy oldalkápolnát építettek, melyet Hősök kápolnájának neveztek el. A templommal egybeépített kápolna külső falára került rá az I. világháborúban elesettek emlékműve, melyet Botz József plébános tervezett, és a Zsolnay gyárban készült el.

2010-ben elkészült a Szent Márton zarándokút is, így azóta nemcsak a falun kívül álló kegytemplomhoz, érkeznek a gyalogos zarándokok, hanem ide a Márton templomhoz is.

A templom utolsó külső felújítása az 1980-as években volt, a tornyának sisakját az 1990-es évek elején készítették. Az elmúlt 30 év során csak kisebb karbantartásokat végeztek, nagyobb felújítások nem voltak, ennek köszönhetően a templom állapota és külső megjelenése sokat romlott. A máriakéméndi hívek 2020 tavaszán határozták el, hogy önerőből belefognak a templom felújításába. Adománygyűjtés kezdődött, és végül 3 millió forint gyűlt össze, ami lehetővé tette a templom külső festését, felújítását. A jövőben a belső tér és a szentély megújítását szeretnék elvégezni az itt élők.

Biki Endre Gábor,
templomgondnok
Forrás