Máriakéménd Község oldala - Intézmények, Szervezetek
Intézmények, Szervezetek

INTÉZMÉNYEK

Óvoda
Máriakéménd, Templom u. 10.

Az óvodát 2014 . szeptember 1 -től a Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány működteti.
A családias légkört 2 óvónő,1 dajka és 1 konyhai segítő biztosítja.

Felvehető gyermek létszám : 25 fő

Alapító Okiratunk alapján enyhe ill. középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket is ellátunk.

Óvodánk csendes,fákkal körül vett kis utcában található Máriakéménden.Az udvarunkban gyönyörű, új játékok találhatók, amik nagy mértékben segítik a gyerekek mozgás fejlődését,aktív játékát.Ezek nagy része a Magyar Falu pályázat keretében nyert összegből lett vásárolva.

Az óvoda teljes belső tere is megújult ,valamennyi bútor ki lett cserélve a mai kor igényeinek és az előírásoknak megfelelően.
A pályázaton nyert összeg : 18 824 629 Ft

A tornaterem felújítására  nyert összeg :  14 890 666 Ft

Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk a ”megtapasztalásra”. Így sokat kirándulunk,megnézünk mindent amit lehet ” élőben”.

A gyerekek a fenntartó Alapítvány hitvallásának megfelelően napközben ,pl étkezés előtt- után kis imát mondanak .Egy héten 1 alkalommal közös imán vesznek részt ,az óvoda mellett található kápolnában. Lehetőség van cserkész programokba is bekapcsolódni.

Az óvónők munkáját logopédus és fejlesztő pedagógus segíti, szükség esetén.

elérhetőségük:https://gyertyalang.org/gyertyalang-ovoda/

Művelődési Ház
Máriakéménd, Rákóczi u. 27.

Máriakéménd Művelődési Háza egy a 60-as években épített lóistállóból került kialakításra a 70-es években és az 1990-es évekig szinte csak a falugyűlések és néhány bál rendezésére szolgált. 1992-ben kezdődött az elhanyagolt, rossz állapotban lévő, de jó adottságokkal rendelkező épület felújítása. Elsőként a tető javítása történt meg a község lakóinak közösségi összefogásával, majd elkészült a vizesblokk, és a következő évben a központi fűtés. 1997-ben a színpad és nagyterem parkettája került felújításra, 1999-ben a fa mennyezet mázolására, a bejárati ajtó cseréjére, az elavult villamos hálózat felújítására, külső homlokzatjavításra, hangosítás kiépítésére került sor. 2000-ben az épülethez vezető bejáró burkolása történt meg. A Művelődési Ház működtetését az önkormányzat hivatala végzi. A 200 fő befogadására alkalmas, nagyméretű színpaddal rendelkező intézményben kerül sor a községi rendezvényekre, kulturális programokra, zenés mulatságokra.

Civil szervezetek

Környezetvédelmi és Közösségi Értékado Egyesület

Cselekvési lehetőséget biztosítani mindazoknak a polgároknak, állami, társadalmi, gazdálkodó szerveknek, akik tenni akarnak a Máriakéménden élők harmonikus, egészséges életvitelének kialakításáért és a községi fejlődésért. Az egyesület társadalmi keretül kíván szolgálni mindazon máriakéméndi személyeknek, szervezeteknek, akik, és amelyek az itt élők művelődésével, képzésével, sportolásával, szabadidejük szervezésével, szociális ellátottságuk jobbításával foglalkoznak, s tevékenységüket az eredményesség érdekében összehangolni, a feladatokat egyezte6tni, valamint a tapasztalatokat kicserélni kívánják. Az egyesület segítséget kíván nyújtani Máriakéménd lakosságának a következőkben: - szabadidejük kulturált eltöltéséhez, - egészséges életmódjuk kialakításához, - a szociálisan hátrányos személyek helyzetének javításához, - informáltsági szintjük javításához, - közéleti tevékenységük kiteljesedéséhez.
Adószám:18307292-1-02

Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány

Gyermek- és családközpontú programok és gyermekvédelmi intézmények működtetése. Jelenleg három projektje van életben: Családok Átmeneti Otthona, 1615. sz. Assisi Szt. Ferenc Cserkészcsapat, Taizé-i imakör.

elérhetőségük: gyertyalang.org  illetve https://www.facebook.com/gyertyalanggyermekfalu

Családok Átmeneti Otthona

Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 2007. január óta működik. Eleinte 15 férőhelyes intézmény volt, azonban az évek során a férőhelyek száma folyamatosan bővült, elérve a maximális 40 főt. A Máriakéméndi Családok Átmeneti Otthona keretein belül megvalósuló külső férőhelyek is 3 család számára biztosítanak lakhatást, ahol a családok kicsit önállóbban élhetnek. A kertes házaknak köszönhetően lehetőség nyílik kertészkedésre és állattartásra is.

elérhetőségük:https://gyertyalang.org/csaladok-atmeneti-otthona-csao-mariakemend/